Pavel Josef VEJVANOVSKÝ

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ, Rittler, Biber / Pavel Josef  VEJVANOVSKÝ (1639 - 1693)

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ, Rittler, Biber / Pavel Josef VEJVANOVSKÝ (1639 - 1693)

Směs skladeb vybraných pro naši nahrávku neukazuje jejich krásu a funkci v rafinovaném systému barokní ceremonie, jakými byly liturgické obřady v kostele sv. Mořice v Kroměříži, či vyškovské bály. Drobné skladby, spojené ve formálně dokonalý celek tak, jak si ho vymohla jeho vlastní doba, poskytují zcela jiné prožitky z lesku i kontemplace zároveň, než učebnicový výběr. 
Vejvanovský je často považován za skladatele světských skladeb; to je omyl. Byl především hudebníkem chrámovým a pro chrám také komponoval. Pěknou ukázkou jsou tři mariánské antifony, zpívané nejčastěji v konci nešpor: SALVE REGINA z r. 1666, třebaže jakoby "poslepované" z krátkých motivů, nezapře cit Vejvanovského pro líbeznou melodii. 
Pravá velikost Vejvanovského tkví právě ve službě, v neuvěřitelné píli a pohotovosti, s níž zajišťoval hudební provoz kapely a vybudoval hudební archiv, dnes proslulou kroměřížskou sbírku. 

 

Cena: 349,00 Kč

Detaily položky
Vokální a instrumentální hudba raně barokní hudby z Kroměřížského archivu / Vocal and Instrumental Music of Early Baroque from Kroměříž / SCHMELZER, BIBER, VEJVANOVSKÝ (1650 - 1704)

Vokální a instrumentální hudba raně barokní hudby z Kroměřížského archivu / Vocal and Instrumental Music of Early Baroque from Kroměříž / SCHMELZER, BIBER, VEJVANOVSKÝ (1650 - 1704)

Podrobnosti viz MK0028, MK0031, MK0033 

 

Cena: 799,00 Kč

Detaily položky