Josef MYSLIVEČEK

SEI SONATE A DUE VIOLONCELLI E BASSO (Šest sonát pro dvě violoncella a bas / SIX SONATAS for Two Cellos and Bass) / Josef MYSLIVEČEK (1737 - 1781)

SEI SONATE A DUE VIOLONCELLI E BASSO (Šest sonát pro dvě violoncella a bas / SIX SONATAS for Two Cellos and Bass) / Josef MYSLIVEČEK (1737 - 1781)

Josef Mysliveček byl ve své době oceňován především jako operní skladatel (Bellerofonte, Olympiade, Nitteti, Ipermestra...). Jeho úspěchy a popularita byly celá sedmdesátá léta 18. století značné. Přátelství s Wolfgangem Amadeem Mozartem je pak dalším významným kamínkem v mozaice, která tvoří Myslivečkovu osobnost a kompoziční směřování. 
Šest sonát pro dvě violoncella a bas (v naší nahrávce je basový part realizován kontrabasem a cembalem) je v Myslivečkově tvorbě ojedinělým souborem skladeb. Pokud je známo, autor běžně nekomponoval pro takovéto obsazení a jedná se zřejmě o příležitostné dílo na konkrétní objednávku. Skladatel napsal sice violoncellový koncert, v jeho komorní tvorbě je však kombinace dvou violoncell neobvyklá. Sonáty uložené v Českém muzeu hudby v Praze, kde je objevil a v život uvedl violoncellista Jan Širc, pocházejí z archivu hraběte Latoura na zámku Radenín. Jako přibližný rok vzniku je uveden letopočet 1780. Domníváme se však, že kompozice mohly vzniknout už v letech sedmdesátých. Jakoby se v těchto Myslivečkových sonátách projevily postupy barokní, rokokové i momenty předznamenávající klasicismus. 

Cena: 349,00 Kč

Detaily položky