František Vincent KRAMÁŘ (KROMMER)

  Symfonie č.1, Concertino / Symphony No.1, Concertino / František Vincent KRAMÁŘ (KROMMER) (1759 - 1831)

Symfonie č.1, Concertino / Symphony No.1, Concertino / František Vincent KRAMÁŘ (KROMMER) (1759 - 1831)

 

Klasické koncertantní symfonie a koncerty pro více nástrojů měly obvykle stejnou formu, jako koncerty pro jeden nástroj. Ve třech větách se střídaly úseky sólové s orchestrálními "tutti". Kramářovo Concertino Es dur, op.70 je zcela odlišné. Sólové trio - flétnu, klarinet a housle - doprovázejí pouze druhé housle, violy, violoncella, kontrabasy a dva lesní rohy. Dílo má pět vět a obvyklá tutti odpadají. I na forte celého souboru se podílejí sólisté samostatně vedenými hlasy. Menšímu obsazení odpovídá komornější stylizace….. 
1. Symfonie F dur, op.12 byla tištěna u Andrého roku 1798. To je 10 let po vzniku posledních symfonií Mozartových a 3 roky po uvedení posledních symfonií Haydnových. Beethovenova 1. Symfonie, psaná v roce 1798, byla provedena až v dubnu 1800. Kramář zachovává klasické formální schéma. Místy slyšíme charakteristické obraty, známé z pozdější autorovy tvorby: harmonické postupy s častějším využíváním chromatiky, střídání stejnojmenných tónin dur-moll, vybočování do tónin terciové příbuznosti. …(text z bukletu) 

 

Cena: 269,00 Kč

Detaily položky