Adam MICHNA Z OTRADOVIC

Missa à 7, Cantiones, Requiem / Adam MICHNA Z OTRADOVIC (1600 - 1676)

Missa à 7, Cantiones, Requiem / Adam MICHNA Z OTRADOVIC (1600 - 1676)

...Právě dokonalá rytmická stavba, v sudých taktech trojdobý půdorys a v lichých taktech naopak dvoudobé členění, je pro Michnu tak typické. V tomto ohledu a v práci s barvou se Michna blíží deklamací a rytmikou svým předním italským vrstevníkům a má pro naši hudbu obdobný význam jako H. Schütz pro hudbu německou a C. Monteverdi pro italskou....

 

Cena: 299,00 Kč

Detaily položky