Hudba University Karlovy - II. Česká hudba 14. a 15. století / Music of Charles University – II. Czech Music of 14th and 15th Centuries (1300 - 1550)

Kód položky: MK0005

Tato nahrávka navazuje na CD MK 0003 Hudba University Karlovy – I.
Hudba českého původu, která mohla být ve středověku spjata s pražskou universitou, obsahuje většinou skladby s duchovními texty. Avšak prvky milostných písní 14. století jsou na některých skladbách patrny.

Nahrávka chce vedle skladeb prokazatelných v okruhu pražské university přinést i hudbu, o níž se domníváme, že mohla být známá ve vzdělaném prostředí universitním a provozovaná v komunitách studentů, kleriků i laiků. Rádi bychom tím poukázali na různorodost hudební tvorby v českých zemích v době vrcholného středověku.
Proto volíme různé obměny skladeb, od pokusů o rekonstrukci původních tvarů až k pozdějším variantám. Využíváme různé kombinace zpěvních hlasů a hudebních nástrojů tak, jak se domníváme, že tato hudba mohla být ve své době
provozována. V použitém instrumentáři vycházíme z dobových dokumentů ikonografických i písemných.

Interpreti

Ars cameralis
umělecký vedoucí Lukáš Matoušek

Zuzana Matoušková - mezzosoprán (3,4,7-10,12-23,26-29,31,32,34-36)

historické nástroje
Hanuš Bartoň – varhanní portativ (7-9,11,15,17,25,28,29,35)
Milan Langer – varhanní portativ (10,13,14,20,24,30,36), cembalino (15,23), kotlíky (1)
Lukáš Matoušek - flétny (10,20,30), kamzičí roh (14,19), šalmaj (1), křivé rohy (8,11,17,22,25,28,32,36), cornamusa (24,27,33,34), gotická harfa (4,7,18,23), micanon (31)
Jiří Richter – fidula (6,8,10,11,17,20,22,24-30,34-36)

Spoluúčinkují
Milada Čechalová - soprán (10,13,15,19)
Richard Sporka - kontratenor (3,24,33)
Jan Štětka - kontratenor (8,17,23,27)
Stanislav Předota - tenor (2,10,14,16,21,24,33,36)
Michael Pospíšil - bariton (2,3,5,12,14,17,24,26,32,35,36)

Zdeňka Pelikánová – rybebka (6,24)
Karel Klement – flétna (19), šalmaj (1)
Miloslav Klement – kamzičí roh (14), vzdušnicová šalmaj (1)

Hudební realizace Lukáš Matoušek

Authentic

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 61:49

[1] Unde gaudent angeli – Eia - Nostra     0:49     přehrát...
[2] Primo tempore     1:43      
[3] Ave coronata – Alma parens – Ave coronata     2:17      
[4] Concrepet infanti     2:35      
[5] Prima declinatio     0:52     přehrát...
[6] Pangat odas pariter     1:25      
[7] Angelica Christi turma     3:15      
[8] Octaviano imperatore – Clamet canet     1:33      
[9] Salve Maria regia     2:01      
[10] Gaude Dei genitrix – Gaude virgo mater – Gaude virgo     1:50      
[11] Ex lingwis multiphariis     1:12     přehrát...
[12] O Ihesu vivens hostia – Ave caro Christi –     1:58      
[13] Fortis ecce leo ille     1:16      
[14] Solis previa     1:15      
[15] Dorothee festo     0:59      
[16] Jesus christus nostras salus     1:11      
[17] Palmiger a vernulis     1:32      
[18] Imperatrix virgo gloriosa     1:27      
[19] Sanctissima mitissima     1:17      
[20] Stirps regalis     1:18      
[21] Modulisemus omnes     1:36      
Petrus Wilhelmi de Grudencz          
[22] Preconia etroclita     1:40      
[23] Prefulcitam expolitam     2:14      
[24] Pneuma eucharistiarum – Veni vere - Dator eia     2:07      
[25] Pax eterna templo – Jacob – Terribilis     1:26      
[26] Plaude euge theotocus     1:12      
[27] Probitate eminentem – Ploditando exarare     3:24      
[28] Gaude maria, virgo infuisti     2:30      
[29] Mandragore dedrunt     1:14      
[30] Sicut cedrus exaltata sum     1:17      
[31] Flosculum amenitatis     1:08      
[32] Pulcherima rosa     1:51      
[33] Omnis nunc microcosmus – Omnis mundus iocundetur     1:56      
[34] O preclare Jesu care     1:32      
[35] Ave pura tu puella     1:58      
[36] Pane Bože buď při nás     1:34