Haydn, Mendelssohn Bartholdy, Suk / Josef SUK (1732 - 1935)

Kód položky: MK0807

Graffovo kvarteto - ambiciózní mladý ansámbl z Brna - na svém disku jakoby zachycoval tři fáze dějin kvartetu jako formy. Zrod této formy je obdobně problematický a nijak mimořádný, jako je tomu v řadě podobných případů. Z divertimenta a hudby, která měla pobavit u stolu ("Tafelmusik"), postupně vznikalo něco, co v privátní rovině konkurovalo symfonii - výpověď o autorovi a o době, v některých případech i jakási kronika tvůrčí intimity. Dříve jsme byli zvyklí přeceňovat Haydnův podíl takřka na všem, co probíhalo v hudbě vídeňského klasicismu - reakcí na to pak bylo plošné odmítání. Jako vždy - výsledkem je kompromis. U Haydna doceňujeme tektonické momenty pozdního údobí a zvukovou apartnost ohlasů období Sturm und Drang v úzké vrstvě jeho tvorby. Dávno si nemyslíme, že je jediným skladatelem, který dovršil proměnu divertimenta na kvartet. Jen v samotné Vídni bylo takových tvůrců několik a to nebereme v úvahu vývoj kvarteta ve Francii a v Itálii. 
Smyčcový kvartet g moll Josepha Haydna (1732 - 1809) z tohoto disku vznikl v roce 1793. Patří do šestice kvartetů op. 71 a 74, věnovaných hraběti Apponyimu (sérii obvykle tvořil tucet nebo alespoň půltucet skladeb). V dochovaném autografu je poznamenáno "di me giuseppe Haydn mp. 793", což dosvědčuje jak datování, tak i to, že kvartet je psán vlastní rukou skladatele. Formové členění je obvyklé - Allegro / Largo assai / Menuet-Allegretto-Trio / Finale - Allegro con brio. Zajímavé je sledovat, jak tyto Haydnovy kvartety z 90. let rychle získávaly zájem vydavatelů, a to nejen v původní kvartetní podobě (Artaria ve Vídni, Corri-Dusík v Londýně), ale i v úpravách. Popularita kvartetů vedla k tomu, že byly často upravovány. Tak např. Pavel Vranický pro nakladatelství André rozšířil původní kvartet o flétnu, hoboj, dva lesní rohy a bas, obdobně vznikla úprava pro klavírní trio s obligátní flétnou střídající housle. Kromě toho je vydal Jan Ladislav Dusík v nakladatelství svého tchána Corriho ve své úpravě pro klavír "s doprovodem houslí a basu ad libitum". 6. kvartet g moll je označován jako "Reiterquartett" (Jezdecký). Původ tohoto označení není zcela jasný. Smyčcový kvartet se právě v této době začal dostávat do pozice formy, která ztrácí rekreativní funkci a je čím dál tím více svědectvím o stavu skladatelova vývoje, jeho hudebního myšlení a tvůrčího směřování. 
Posun od pozdního Haydna k Felixi Mendelssohnovi Bartholdymu (1809 - 1847) dokládá přímo ukázkově proces emancipace kvartetní hudby za dobu, která mezitím uplynula. Mendelssohn navazoval na vídeňský klasicismus v jeho nejrozvinutější podobě a toto hudební myšlení vsazoval do nových společenských a životních situací. Vědomí hlubší souvislosti díla s životními pocity je asi hlavním rozdílem mezi jinak klasicistní, i když vypjatou fakturou, která zůstává u Mendelssohna zachována až do konce jeho krátké kompoziční dráhy. Smyčcový kvartet f moll op. 80 z posledního roku skladatelova života je jeho šestý a poslední. Walter Dahms, biograf skladatele, neváhá v souvislosti s pohnutými okolnostmi kompozice díla (pod vlivem sestřiny smrti) psát o démonickém rozmachu posledního roku tvorby. Svým způsobem se dostal Mendelssohn do podobné situace jako Haydn - nejprve veliké přeceňování a potom pád, způsobený ovšem v jeho případě především nacistickou propagandou. Teprve naše doba docenila Mendelssohna v mnoha směrech - především jeho oratorní, vokální a komorní tvorbu.Kvartet f moll je přímo ukázkovým dokladem velikosti Mendelssohnova přínosu. 
Meditace na chorál k svatému Václavu pro smyčcový kvartet neb smyčcový orchestr. Takto nadepsal Josef Suk (1874 - 1935) jednu ze svých nejznámějších komorních skladeb v Křečovicích 22. září 1914, když skladbu věnoval "příteli Pečírkovi v lásce a oddanost". Meditace vznikla ale o něco dříve - zřejmě od konce srpna do začátku září pohnutého roku 1. světové války. Jak kvartetní tak i orchestrální podoba díla se plně ujaly. Suk nejvíce z českých skladatelů vystihl meditativní chápání chorálu a vytvořil zcela ojedinělé a myšlenkově sevřené dílo jediné plochy, držené chorálem a přitom tak vnitřně odstíněné a propracované. 

 

Interpreti

Graffovo kvarteto 
Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík, Lukáš Cybulski, Michal Hreňo 

 

Cena: 179,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 57:07

Joseph Haydn Smyčcový kvartet op. 74 č. 3 g moll ?Jezdecký\", Hob. III: 74/3     21:19      
[1 ] I. Allegro     5:08     přehrát...
[2] II. Largo assai     6:22     přehrát...
[3] III. Menuetto     3:34     přehrát...
[4] IV. Finale - Allegro con brio     6:01     přehrát...
Felix Mendelssohn Bartholdy Smyčcový kvartet op. 80, f moll     28:53      
[5] I. Allegro vivace assai     7:58     přehrát...
[6] II. Allegro assai     5:00     přehrát...
[7] III. Adagio     9:32     přehrát...
[8] IV. Finale - Allegro molto     6:05     přehrát...
Josef Suk Meditace na staročeský chorál ?Svatý Václave\" op. 35     6:34     přehrát...