Barokní hudba v českých zemích / Baroque Music in the Czech Lands (1640 - 1786)

Kód položky: MK0805

…Už ve středověku byly české země živou křižovatkou hudebních stylů, forem a motivů, přicházejících přímo či zprostředkovaně z nejrůznějších geografických směrů – z Francie, Německa, Itálie, Rakouska, Slezska apod. Po roce 1600 zesílil vliv italský a později ještě rakousko-německý. Nebylo to působení jednosměrné, i hudebníci českých zemí zásadně ovlivňovali hudební dění mnoha evropských zemí. Tyto vzájemné vlivy byly většinou přijímány jako prospěšné a žádoucí, ať už probíhaly na úrovni šíření skladeb, či cirkulace hudebníků a skladatelů. 
Takové působení ovšem nijak nesouviselo s „národní českostí“ – vždy se jednalo o ryze hudební kvality, kterými se čeští hudebníci a skladatelé dokázali přesvědčivě prosadit na „cizím“ hudebním trhu. Jejich českost byla vnímána z hlediska jejich původu (odtud přízviska jako Padre Boemo, Il divino Boemo) a neměla nic společného s nějakým specificky českým hudebním prvkem, formou či stylem. Právě naopak – i když hudební vzdělání získali „jen“ v českých zemích, mělo tak „mezinárodní“ charakter a úroveň, že se s ním dokázali dobře uplatnit ve všech evropských hudebních centrech od Madridu až k Petrohradu… (text z bukletu) 

 

Interpreti

Pavel Hromádka - trubka 
Dušan Foltýn - hoboj 
Tomáš Thon - varhany 

 

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 58:46