Hudba pražských paláců a zahrad 1620 / Music of Prague Palaces and Gardens 1620 (1620 - 1690)

Kód položky: MK0047

 

…Hudba obsažená v konvolutu je výlučně italská, a to autorů dnes takřka zapomenutých. Troilův zájem o tyto autory však jistě svědčí o jejich pozoruhodnosti. Jeden z nich, Enrico Radesca di Fogia, varhaník a od roku 1615 kapelník vévodského hudebního tělesa v Turíně, je zde dokonce zastoupen unikátní kolekcí všech pěti knih canzonet, arií a madrigalů. V nich našlo své místo i několik kousků instrumentálních. Kupříkladu - Nizzarda (9), nesoucí jméno dnes lidového piemontského tance, je "složen podle chuti" jistého Radescova přítele….. 
…Díky péči, kterou věnoval milánský taneční mistr Cesare Negri přípravě svého traktátu pro tisk (1602), zůstala uchována řada skladeb spadajících do oblasti spotřební hudby, jíž se jako takové zpravidla nedostávalo té cti být trvanlivě zapsána. Negri tak, chtěje poskytnout čtenáři hudební doprovod k publikovaným tancům a balettům, zaznamenal řadu unikátních skladeb, i když často jen v hrubých obrysech. … 
…Ve většině svazků konvolutu však převažuje hudba vokální - monodická. Tyto jednohlasé písně - doprovázené monodie - náležely k tehdejším novinkám a vděčí za svůj vznik neuspokojivé srozumitelnosti textu vícehlasých kompozic. Odtud byl pak již jen krůček ke vzniku prvních melodramat a opery…. (z bukletu) 

 

Interpreti

Ad Vocem 
umělecký vedoucí Přemysl Vacek 

Anna Hlavenková - soprán (2,4,7,10,11,13,14,17,20,23,25) 
Petra Noskaiová - mezzosoprán (18,25) 
Stanislav Předota - tenor (1,2,5,7,8,13,17,20,21,24,25) 
Michael Pospíšil - bas (2,5,10,13,15,20,25) 

Dagmar Valentová - barokní housle (1,3,6,7,9,12,17,19,23,25), český anonym z poloviny 18. století 
Marek Špelina – zobcové flétny (16,17), Peter Kobliczek, 1990, 1993 podle Praetorius 
Ingeborg Žádná - viola da gamba (2,4,5,7,10,12,13,16,18,23,25), Petr Vavrouš, 1992 podle Colichon 1704 
Petr Wagner - viola da gamba (1,3,5,6,9,13,15,16-20,25), Norman Myall, 1996 podle John Rose ca 1600 
Přemysl Vacek - arciloutna (1-4,6,9–13,15-18,20,22-25), Jiří Čepelák, 1995, podle italských vzorů z první poloviny 17. století 
chitarrone (5,7,8,14,19,21), Jiří Čepelák, 1992 podle Mateo Buechenberg, 1614 Roma 

 

Authentic

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 58:20