Hainrich Ignaz Franz BIBER von Bibern / Hainrich Ignaz Franz BIBER von Bibern (1644 - 1704)

Kód položky: MK0031

Když se biskup Lichtenstein v roce 1670 sháněl po novém hudebníkovi na uvolněné komornické místo, zmínil se ve svém dopise Schmelzerovi, že "uprchlý Biber totiž hrál nejen na housle, basu a violu da gamba, ale vyznal se trochu i v komposici". Nabízí se nám zajímavé srovnání jeho plynulého stylu se stylem kroměřížského kolegy trubače Pavla Vejvanovského. Možná spolu studovali, oba si jeden druhého vážili jako virtuza na svůj nástroj, inspirovali se vzájemně ke stylizaci svých partů a zůstali spolu po celý život v kontaktu, díky kterému se nám vůbec v Kroměříži Biberovy skladby dodnes dochovaly. Jejich skladby, na poslech často velmi podobné (a moderními edicemi také často přiřknuté Vejvanovskému) se nejvíce liší hudební gramatičností zápisu a vypracováním vnitřních hlasů a basu. Sólové houslové party Biberových skladeb patří technicky mezi nejnáročnější, jaké kdy byly pro tento nástroj napsány a party určené Vejvanovskému jsou dodnes na přirozené trompetě "stěží splnitelné". 

 

Interpreti

Musica Florea 
umělecký vedoucí Marek Štryncl 

ZPĚVÁCI 
mezzosoprán: Magdalena Kožená (9) 
bas: Michael Pospíšil (2,28), Aleš Procházka (2) 

ORCHESTR 
klarina: Jaroslav Rouek (1,7) 
pozoun: Pavel Čermák (7,10) 
housle: Dagmar Valentová-Prokešová (1-8,10-30), Jiřina Doubravská (1,3-6,9-12,14-17,24-30), Simona Pešková (2-6,8,11,12,14-23) 
violy: Lýdie Cillerová (1-6,11,12,14-30), Martin Doubravský (11,12,14-17) 
violy da gamba: Petr Wagner (1-6,8,11,12,14-17), Ingeborg Žádná (11,12,14-17) 
violoncella: Marek Štryncl (1,11-30), Pavel Řezáč (2-7,9-12,14-17,24,28) 
kontrabas: Jan Doskočil (1-6,11,12,14-17,24,25,30) 
teorby: Přemysl Vacek (1,3-10,24), Jan Krejča (1,2,10) 
cembalo: Iva Vedralová (1,11,12,14-27,29,30), Marek Štryncl (3-7) 
varhanní pozitiv: Marek Štryncl (2,8-10) 


HUDEBNÍ NÁSTROJE 
klarina 
A.Egger, 1990 (podle J.L.Ehe, 1726) 
pozoun 
Vladimír Roškot, 1992 (podle vzor ze 17.stol.) 
housle 
anonym, Čechy, pol. 18.stol. 
anonym, Německo, 2.pol. 18.stol. 
Georg Hops, 1743 
violy violas 
anonym, Německo, 18.stol. 
anonym, Čechy, 18.stol. 
violy da gamba violas da gamba 
Norman Myall, 1995 (podle Colichon, 1691) 
Petr Vavrouš, 1992 (podle Bertrand, 1704) 
violoncella 
Vladimír Skubenko, 1995 (podle Stradivari) 
anonym, Čechy, 18.stol. 
kontrabas 
anonym, Čechy, 18.stol. 
teorby 
Jiří Čepelák, 1995 (podle Martin Hartz, 1665) 
Jiří Čepelák, 1993 (podle Matteo Sellas, 1638) 
cembalo 
podle Ruckers, 1624) 
varhanní pozitiv 
Daniel Přib, 1993 (podle vzor z 18.stol.) 

 

ladění - a = 415 Hz (středotón) 

 

Authentic

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 72:48