Dechové kvintety / Wind Quintets Opus 100 / Antonín REJCHA (1770 - 1836)

Kód položky: MK0023

Dechový kvintet e moll op.100 č.4 zahajuje zpěvný pomalý úvod plynule pokračující energickým sonátovým allegrem, s příznačně pestrým souborem témat a neméně pestrým harmonickým pohybem. 2. věta je cyklus melodicky i výrazově překrásných variací na zpěvné téma v A dur. Následující rychlý menuet má spíše charakter scherza. Finální věta je vystavěna v sonátové formě kombinované s rondem a přináší opět celý svazek melodicky nápaditých témat v brilantní komormí sazbě. 
Dechový kvintet B dur, op.100, č.6, poslední Rejchovo dílo tohoto druhu, je po kompoziční stránce jedním z nejdokonalejších a také nejosobitějších. Mezi pomalým úvodem a vlastním sonátovým allegrem 1. věty je dosažena poměrně vysoká úroveň kontrastu v tempu i výrazu. Pomalá věta je naopak ve své zpěvnosti a vyrovnanosti výsostně mozartovská. Na ni navazuje rychlý, scherzový Menuet, v němž Rejcha umně rozvíjí stručný, úsečný "beethovenovský" motiv. Zvláštností finální věty je pomalý úvod před hlavní allegrovou částí - u Rejchy sice nejde o jediný případ pomalého úvodu ve finální větě, ovšem i tak je to postup dosti netradiční. Několikanásobná připomínka pomalého úvodu v průběhu finální věty znamenitě vylehčí její formu. 

 

Interpreti

Pražské dechové kvinteto 
Jan Riedlbauch - flétna (Hammig) 
Jurij Likin - hoboj (Rigoutat) 
Vlastimil Mareš – klarinet (Buffet-Crampon) 
Vladimíra Klánská - lesní roh (Alexander Mainz) 
Lumír Vaněk - fagot (Püchner) 

 

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 74:32

Kvintet e moll, op.100, č.4     34:45      
[1] Adagio. Allegro     12:11      
[2] Andante con variazioni     10:15      
[3] Minuetto. Allegro vivo     3:18      
[4] Finale. Allegro vivace     8:51      
Kvintet B dur, op.100, č.6     39:40      
[5] Adagio. Allegro     16:12      
[6] Andante poco Adagio     8:00      
[7] Minuetto. Allegro scherzo     5:27      
[8] Andante. Allegro assai     9:47