Komorní hudba pro klavír / Chamber Music for Piano / Jan Ladislav DUSÍK (DUSSEK) (1760 - 1812)

Kód položky: MK0020

 

Dusík zanechal početné dílo, v němž převažují skladby pro sólový klavír, klavírní koncerty a komorní skladby s klavírem. Jejich úroveň je velmi rozdílná. Vedle skladeb nevymykajících se dobové konvenci, působících někdy až nezávazně salonním dojmem, stojí díla vzhledem k době svého vzniku zcela nekonvenční. 
Dusíkův styl je značně svébytný. Klavírní sazba progresivních Dusíkových skladeb je bohatší a znělejší, než v dílech většiny současníků, klade ovšem i větší technické nároky. Dusík byl ovlivněn zvukem mechaniky anglických nástrojů, které poznal během svého působení v Londýně. Možná jako první dokázal docenit jejich přednosti a ve své tvorbě využít do té doby neznámé zvukové možnosti. Dusík byl první, kdo předepisoval způsob použití pedálů a údajně též poprvé postavil klavír na pódiu dnešním způsobem, tedy tak, aby maximum zvuku směřovalo do sálu. 
Nejzajímavějšími složkami Dusíkova stylu jsou harmonie a rytmus. Dusík ve svých avantgardních dílech používá chromatické postupy a modulace v jeho době jen těžko vysvětlitelné a působící neotřele ještě dnes po zkušenosti rozkladu tonálního řádu. Pro rytmické členění je charakteristické časté používání nejrůznějších druhů synkop. To jde někdy tak daleko, že se v určitých okamžicích ztrácí vědomí těžké doby, což autor většinou spojuje se stupňováním dramatického výrazu. 

 

Interpreti

Hanuš Bartoň - klavír 

Kvarteto Apollon 
Martin Válek - housle (1-3 ) 
Radek Křižanovský - housle (8-10 ) 
Vladimír Kroupa - viola 
Pavel Verner - violoncello 
Václav Hoskovec - kontrabas 

Cena: 199,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 76:30

Kvintet f moll , op.41
pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas
    23:34      
[2] Adagio espressivo     5:25      
[3] Allegretto ma espressivo e moderato     6:07      
Sonáta f moll, op.77, \"L´invocation\"
pro klavír (Dédiée a Mlle Betsy Ouvrard)
    30:28      
[4] Allegro moderato ma energico.     10:26      
[5] Tempo di minuetto con moto     4:59      
[6] Adagio non troppo ma solenne     7:04      
[7] Rondo. Allegro moderato     7:43     přehrát...